Kontakte Indeksi Përshtypje

English

logo

Vendime te KQE 2017

Mirësevini në faqen zyrtare të
Qarkut të Elbasanit
 

Qarku Elbasan shtrihet ne zonen qendrore te Shqiperise. Ka nje siperfaqe te pergjithshme prej 3292 km2 dhe nje popullsi prej 433.244 banore. Kufizohet ne veri dhe veriperendim me qarkun e Tiranes, ne lindje dhe juglindje me qarkun e Korces, ne perendim dhe jugperendim me qarkun e Beratit. 
 
Lexo të plotë...
 
 

aKTIVITETE

 
Elbasan me 25.04.2018
FITUESI
Në zbatim të Nenit 22 te Ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe Kreut IV te VKM Nr. 243, date 18.03.2015 “Per per pranim, levizje paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive”;
Elbasan 13.04.2018
Njoftim: Shpallja e Listes se kandidateve qe plotesojne kushtet dhe kriteret e veçanta, per Pozicionin e Pergjegjesit te Zyres se Administrimit dhe Mbrojtjes se Tokes (Rrethi Gramsh)
Elbasan me 23.03.2018
NJOFTIM FITUESI
PER KATEGORINE E NIVELIT TE ULËT DHE TË MESËM DREJTUES
Në zbatim të Nenit 26 te Ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe Kreut III te VKM Nr. 242, date 18.03.2015 “Per plotesimin e vendeve te lira ne kategorine e ulet dhe te mesme drejtuese”;
SHPALLJE PER LEVIZJE PARALELE PRANIM NE DETYRE NE KATEGORINE EKZEKUTIVE
Ne zbatim te nenit 22 dhe te 25 Ligjit Nr.152/2013 “Statusi i nepunesit civil”, (i ndryshuar); te Kreut II, IV, VII te VKM Nr.243, date 18.03.2015 “Per pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive”, sektori i burimeve njerezore shpall procedurën për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin;
•Pergjegjes i Zyres se Administrimit dhe Mbrojtjes se Tokes (Rrethi Gramsh),kategoria IV- a.
                                                                            Aktivitete të tjera projekte

  kryetari_copy_1

 
 
Projekte