Kontakte Indeksi Përshtypje

English

logo

Vendime te KQE 2016

Mirësevini në faqen zyrtare të
Qarkut të Elbasanit
 

Qarku Elbasan shtrihet ne zonen qendrore te Shqiperise. Ka nje siperfaqe te pergjithshme prej 3292 km2 dhe nje popullsi prej 433.244 banore. Kufizohet ne veri dhe veriperendim me qarkun e Tiranes, ne lindje dhe juglindje me qarkun e Korces, ne perendim dhe jugperendim me qarkun e Beratit. 
 
Lexo të plotë...
 
 

aKTIVITETE

 
Keshilli i Qarkut Elbasan kerkon te marre me qera nje objekt, per ta perdorur si ambient pune per Qendren per ofrimin e sherbimit te perkujdesit shoqeror per femijet me aftesi te kufizuar(Crregullim te spektrit te autizmit).
Afati i qerase do te jete nga lidhja e kontrates se qerase deri ne 31.12.2017 ( afat i cili me marreveshje mund te zgjatet)
Cmimi maksimal i qerase per 1 muaj eshte deri 75 000 leke.
Festivali Folklorik “Liqejtë e Dumrese” 26-27 Shtator 2016
Ne kuadër të Dites Nderkombetare te Turizmit, Bashkia Belsh në bashkepunim me Këshillin e Qarkut Elbasan, organizoi ne datat 26-27 Shtator 2016, Festivalin Folklorik “Liqejtë e Dumrese” ku morën pjese trupat artistike folklorike te Tetovës-Maqedoni, Prizrenit- Kosovë,
Konferenca Rajonale, “Pyjet për Zhvillimin Ekonomik Lokal, Turizmi”
Më 29 Shtator 2016, Këshilli i Qarkut Elbasan në bashkëpunim me Organizatën CNVP (Bashkojmë Vlerat e Natyrës dhe Njerëzit, e cila financohet nga Swedish Development Cooperation), organizuan Konferencën e Përvitshme Rajonale “Pyjet për Zhvillimin Ekonomik Lokal, Turizmi”.
Ceremonia e Zhvendosjes së Eshtrave të Deshmorit të Atdheut z.Shpëtim Sallaku
Këshilli i Qarkut Elbasan në bashkëpunim me Bashkinë Elbasan organizoi në datë 26.01.2017, Ceremoninë e vendosjes së eshtrave te Deshmorit z. Shpetim Bim Sollaku pranë Varrezave të Dëshmoreve të Atdheut ne qytetin e Elbasanit. Ceremonia filloi në oren
Mbledhja e Komitetit e Vlerësimit të Nevojave dhe Përkujdesit Social.
Ky dokument ka si objektiv tё prezantojё nё mёnyrё tё plotё mundёsitё e ofruara nga sherbimet sociale publike dhe jo publike nё mbёshtetje tё njerëzve nё nevoje, si dhe shёrbimet ekzistuese nё territor pёr to. Nё kёtё këndvështrim ai mund tё shihet si njё lloj
                                                                            Aktivitete të tjera projekte

  kryetari_copy_1

 
 
Projekte