Kontakte Indeksi Përshtypje

English

logo

Vendime te KQE 2017

Mirësevini në faqen zyrtare të
Qarkut të Elbasanit
 

Qarku Elbasan shtrihet ne zonen qendrore te Shqiperise. Ka nje siperfaqe te pergjithshme prej 3292 km2 dhe nje popullsi prej 433.244 banore. Kufizohet ne veri dhe veriperendim me qarkun e Tiranes, ne lindje dhe juglindje me qarkun e Korces, ne perendim dhe jugperendim me qarkun e Beratit. 
 
Lexo të plotë...
 
 

aKTIVITETE

 
SHPALLJE PER LEVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE
Në zbatim të Ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, nenet 25,26; Kreut II dhe III te VKM nr. 242, date 18.03.2015 “Per plotesimin e vendeve te lira ne kategorine e ulet dhe te mesme drejtuese”; Sektori Finance/Burimeve Njerezore, shpall procedurat e lëvizjes paralele për pozicionin:
Konferenca Rajonale, Qarku Elbasan
“Nxitja e zhvillimit rajonal nëpërmjet fuqizimit të qëndrueshëm të pyjeve të bashkisë”
Më 31 Janar 2018, Këshilli i Qarkut Elbasan në bashkëpunim me Organizatën CNVP (Bashkojmë Vlerat e Natyrës me Njerëzit”, organizuan Konferencën e Përvitshme Rajonale “Nxitja e zhvillimit rajonal nëpërmjet fuqizimit të
U zhvillua Konferenca “Të Drejta të Barabarta, Mundësi të Barabarta
Këshilli i Qarkut Elbasan, Bashkia Elbasan, Drejtoria Arsimore Rajonale Elbasan, World Vizion Albania në bashkëpunim me Organizatat e Shoqërisë Civile në qarkun e Elbasanit, në kuadër të Ditës Botërore të Personave me Aftësi të Kufizuar, organizuan në datë 6 Dhjetor 2017 në
Vulnetarizmi – Bamirësi me vepër
Keshilli i Qarkut Elbasan në bashkëpunim me “Qendrën e Gruas për Zhvillim dhe Kulturë”, Drejtorinë Arsimore Rajonale Elbasan, në datë 09 Nëntor 2017 organizoi një marshim për vullnetarizmin nga Busti i Konstandin Kristoforidhit deri tek sheshi “Gensher” në qytetin e Elbasanit, në kuadër të projektit “Vullnetarizmi –Bamirësi me
                                                                            Aktivitete të tjera projekte

  kryetari_copy_1

 
 
Projekte