Kontakte Indeksi Përshtypje

English

logo

Vendime te KQE 2017

Mirësevini në faqen zyrtare të
Qarkut të Elbasanit
 

Qarku Elbasan shtrihet ne zonen qendrore te Shqiperise. Ka nje siperfaqe te pergjithshme prej 3292 km2 dhe nje popullsi prej 433.244 banore. Kufizohet ne veri dhe veriperendim me qarkun e Tiranes, ne lindje dhe juglindje me qarkun e Korces, ne perendim dhe jugperendim me qarkun e Beratit. 
 
Lexo të plotë...
 
 

aKTIVITETE

 
Date 14.06.2018
Lista e kandidateve qe plotesojne kushtet dhe kriteret e veçanta, per procedure pranim ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutivepozicioni specialist finance-kontabilitet
Në zbatim të Ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, nenet 22,23, 24; te VKM Nr.243,date 18.03.2015“Per pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive”,
Date 30.08.2018
Në zbatim të Ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreut VII te VKM. Nr.243,date 18.03.2015“Per pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive”;
Sektori i Burimeve Njerezore njofton se; pas perfundimit te afatit
Date 17.05.2018
Shpallje për lëvizje paralele pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive
Në zbatim të neneve 22, 25 te Ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar; Kreut II, IV, VII te VKM Nr.243,date 18.03.2015“Per pranimin,
Konferenca Rajonale, Qarku Elbasan“Nxitja e zhvillimit rajonal nëpërmjet fuqizimit të qëndrueshëm të pyjeve të bashkisë”
Më 31 Janar 2018, Këshilli i Qarkut Elbasan në bashkëpunim me Organizatën CNVP (Bashkojmë Vlerat e Natyrës me Njerëzit”, organizuan Konferencën e Përvitshme Rajonale “Nxitja e
                                                                            Aktivitete të tjera projekte

  kryetari_copy_1

 
 
Projekte